Chov

Chov strakáčů je v současné době chovem řízeným. Vzhledem k vysoké příbuznosti se chovný pár musí pečlivě vybírat podle přesně daných pravidel. Podrobnosti o plemenitbě strakáčů se dočtete na stránkách strakaci.cz. V současné době je prvořadým úkolem zapojit do chovu co nejvíce jedinců, kteří splňují podmínky chovnosti. Pro ilustraci - jedním z požadavků FCI pro uznání nového plemene je prokázání rodokmenů 64 jedinců, kteří nemají ve třech generacích žádného společného předka. Zde bych chtěla jenom vysvětlit, že současná populace jde rozdělit do 5 skupin. A to na strakáče bez příměsi cizí krve, potomky Cilky, potomky malého münsterlandského ohaře (mmo), potomky Bena a potomky Kerbera. Ben a Kerberos jsou nalezenci s neznámým původem, Cilka byla pravděpodobně bígl a jedna ze tří zakladatelek novodobého chovu.

Brita patří mezi původní strakáče, takže krycí psy vybírám postupně z jednotlivých skupin. Atina je potomkem Cilky (v 5. generaci) a proto připadají v úvahu krycí psi bez příměsi cizí krve.

Chov appenzellů je mnohem jednodušší, protože se chovají v celé Evropě. V ČR si je sice většina aplíků (až na pár výjimek) vzájemně příbuzných, ale stačí se poohlídnout v zahraničí a nepříbuzného krycího psa lze nalézt poměrně snadno. Chov aplíků je u nás na začátku, takže za pár let by měla být situace mnohem snazší a výběr bohatší. S Darou se snažíme krýt v zahraničí, i když patří právě k menšině částečně nepříbuzné s většinovou populací v ČR. Možnost krýt u nás necháváme majitelům našich odchovů.

Základní pravidla chovu málopočetných populací:

1. Využít maximálního počtu chovných jedinců.
2. Jedinci, kteří mají stejné rodiče, jsou vlastními sourozenci.
3. Neopakovat stejná krytí (z pohledu celých vrhů, nikoliv jen jednotlivců).
4. Vyloučit úzkou příbuzenskou plemenitbu.
5. Zohlednit uskutečněná krytí rodičů (pokud s nějakým psem kryla matka mé feny, tak nebudu s tímto psem krýt (a nejlépe ani s jeho sourozenci)).
6. Omezit počet potomků jednotlivců (aby žádný jedinec nezplodil více potomků než kolik odpovídá pěti procentům registrovaných štěňat v populaci v dané zemi v průběhu pěti let).
7. Evidovat výskyt onemocnění a poruch a zohledňovat ho při sestavování chovných párů.

Svět psů č.1/2005 - Řízení chovu psů v málopočetných populacích

Odchov

Odchov štěňat u nás probíhá stále ještě v provizorních podmínkách, takže o něm až později.


výbava pro štěně