Appenzellský salašnický pes
Standard plemene Dara Essi Odchovy

Země původu: Švýcarsko

II. skupina FCI: Pinčové, knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi

Použití: Pes k nahánění a pasení hospodářských zvířat, hlídací pes pro dům a dvůr. Dnes rovněž všestranný pracovní pes a pes pro rodinu.

Celkový vzhled: Tříbarevný, středně velký pes, téměř čtvercové tělesné stavby, která v celém rozsahu je harmonicky vyrovnaná, svalnatý s chytráckým výrazem hlavy.

Důležitý poměr těla (formát): Kohoutková výška k délce těla 9:10, raději kratčeji stavěný než dlouhý. Délka mordy k lebeční partii 4:5.

Charakter a chování (povaha): Čilý, temperamentní, sebejistý a nebojácný. Poněkud nedůvěřivý vůči cizím osobám, nepodplatitelný hlídač, veselý, učenlivý.

Hlava: Harmonický poměr její velikosti k tělu, lehce klínovitá.

Lebeční partie: Téměř plochá, nejširší mezi ušima, směrem k mordě se rovnoměrně zužuje. Týlní hrbol velmi málo zřetelný, čelní rýha jen nepatrně utvářena. Stop (žlabinka) málo výrazný. Tváře téměř neznatelné.

Morda: Středně silná, stejnoměrně se zužující se silnou spodní čelistí. Hřbet mordy rovný.

Nos: U černě zbarvených černý, u havanově-hnědých hnědý (pokud možno tmavý).

Pysky: Suché a přiléhající, u černých jsou okraje pysků černé, u hnědých hnědé (pokud možno tmavé).

Chrup: Silný a plnochrupý s pravidelně (korektně) uloženými zuby. Skus nůžkový, klešťový skus je tolerován. Jeden chybějící nebo dvojitý P1 je rovněž tolerován, stejně jako chybění M3.

Oči: Poměrně malé, mandlového tvaru, nevystupující, poněkud šikmo ve směru k nosu uložené. Živý výraz oka. Barva oka u černých tmavohnědá, hnědá. U hnědých světlehnědá, ale i u těchto čím tmavší tím lepší. Oční víčka dobře přiléhající, u černých černé, u hnědých hnědé (pokud možno tmavé).

Uši: Poměrně vysoko a široko nasazené, visící, v klidu ploše k lícím přiléhající, trojúhelníkové, na konci lehce zakulacené. Při pozornosti v nasazení ucha lehce pozvednuté a směřují dopředu, takže při pohledu zepředu i zeshora tvoří hlava s ušima zřetelný trojúhelník.

Krk: Střednědlouhý, silný, suchý.

Tělo: Silné, kompaktně stavěné.

Hrudník: Široká, hluboká až k loktům sahající, se zřetelným předhrudím. Prsní kost dostatečně daleko směrem dozadu směřující. Hrudní koš kulatě-oválného průřezu.

Hřbet: Poněkud delší, pevný a rovný.

Bederní partie: Krátká a dobře osvalená.

Záď: Krátká, v pokračování linie hřbetu rovně probíhající.

Břicho: Jen málo vytažené.

Ocas (prut): Vysoko nasazený, silný, střední délky, hustě osrstěný, chlupy na spodní straně poněkud delší. Při pohybu těsně přes záď stočený, na straně nebo ve středu zádi nesený. (Pozn. překl.)

Končetiny: Kostní podklad silně utvářený.

Přední končetiny
Celkově: dobře osvalené, postavení při pohledu zepředu rovné a souběžné, ne příliš úzce stojící.
Lopatky: Lopatka dlouhá a šikmo uložená.
Rameno: Stejně dlouhé, nebo jen o málo kratší než lopatka. Úhel s lopatkou ne příliš tupý. Loket dobře přiléhající.
Předloktí: Rovné a suché.
Nadprstí: Při pohledu zepředu přímočaré pokračování předloktí, při pohledu ze strany jen lehce skloněné.
Tlapy: Krátké, klenuté, uzavřené.

Zadní končetiny
Celkově: dobře osvalené, při pohledu zezadu rovné a souběžné, ne příliš úzce stojící.
Stehna: Poměrně dlouhé, tvoří s bércem otevřený úhel v souladu s úhlením přední nohy. (Pozn. překl.)
Bérce: Přibližně stejně dlouhé, nebo jen málo kratší než stehno, s kterým tvoří ne příliš tupý úhel. Sudé a dobře osvalené. 
Hlezenní klouby: Poměrně vysoko situovaný. (Pozn. překl.)
Nadprstí : Kolmo a souběžně stojící, ani vybočené ani vbočené. Paspárky musí být odstraněny.
Tlapy: Krátké, klenuté a uzavřené.

Osrstění: Krátkosrsté, pevné a přiléhající.

Vlastnosti srsti: Pesíky husté a lesknoucí se. Podsada hustá, černá, hnědá nebo šedá, prolínání podsady je nežádoucí. Lehce zvlněné osrstění je nežádoucí a může být tolerováno jen na kohoutku a hřbetě.

Zbarvení srsti: Základní barva je černá nebo tmavě hnědá (havana) s rezavě hnědými a bílými znaky. Malé rezavě hnědé znaky nad očima. Rezavě hnědé znaky na tvářích, na hrudi (vlevo a vpravo v oblasti ramenního kloubu) a na nohách, přičemž rezavě hnědá barva musí ležet vždy mezi základní černou nebo hnědou barvou a bílými znaky.

Bílé znaky: Dobře zřetelná, bílá lysina, která se táhne od lebky bez přerušení na hřbet mordy a v oblasti pysků se rozšiřuje buď plně, nebo částečně na její strany. Bílá barva od brady pokračuje bez přerušení přes hrdlo až k hrudi. Bílá na všech čtyřech tlapách. Bílá špička ocasu. Bílá týlní skvrna, nebo poloviční krční prstenec jsou tolerovány. Procházející, tedy souvisle uzavřený bílý krční prstenec je sice také tolerován, ale nežádoucí.

Velikost
Psi: kohoutková výška 52-56 cm, tolerance 50-58 cm.
Feny: kohoutková výška 50-54 cm, tolerance 48-56 cm.

Vady: Každou odchylku od výše uvedených ustanovení standardu je třeba pokládat za vadu. Hodnocení těchto vad musí být přímo úměrné stupni odchylky a je nutno přitom brát v úvahu, do jaké míry je negativně ovlivněno to podstatné.
- nedostatečný pohlavní výraz 
- nízká, nebo příliš vysoká kohoutková výška (pod, nebo přes hranici danou tolerancí) 
- velmi dlouhá, neharmonická tělesná stavba 
- příliš těžká, nebo velmi lehká hlava 
- kulatá lebka 
- příliš výrazný stop 
- příliš dlouhá, příliš krátká, úzká, nebo špičatá morda, klabonosý hřbet mordy 
- příliš silně vyvinuté, visící pysky 
- chybění více než 1 P1 
- předkus a podkus 
- příliš silně vystupující tváře 
- kulaté, vystupující, nebo příliš světlé oči 
- entropium, ektropium 
- příliš malé, příliš dlouhé, odstávající, příliš vysoko, nebo příliš nízko nasazené uši 
- prohnutý hřbet, klenutý (kapří) hřbet, přestavěná záď 
- vtažené břicho 
- dlouhý, nebo sudovitý hrudník, chybějící předhrudí, příliš krátká prsní kost 
- měkké nadprstí předních nohou 
- podlouhlé - oválné tlapy (zaječí tlapy), rozevřené prsty 
- vybočené lokty 
- nedostatečné úhlení předních nebo zadních končetin (pozn. překl.) 
- kravský postoj 
- srpovitý ocas (pozn. překl.) 
- nekorektní pohyb, například krátký krok, chůdovitý krok, úzké chody, kříží vpředu, nebo vzadu 

Vady ve znacích: Černé tečky v bílých znacích, přerušená lysina, probíhající široký prstenec na krku, rozdělená bílá skvrna na hrudi, výrazně přes nadprstní (spěnkový) kloub zasahující bílá barva (holínka), chybění bílé barvy na tlapách a na špičce ocasu.

Povahové nedostatky: Nedostatečný temperament, agresivita.

Chyby vylučující ocenění:
- modré oko, břízové oko 
- jednoznačně (trvale) visící ocas, deformovaný ocas 
- jiný druh srsti než krátkosrstý 
- chybějící tříbarevnost 
- jiná základní barva než černá nebo tmavě hnědá (havana) 

Pozn.: Psi musí mít dvě zřetelně normálně vyvinutá varlata, která se zcela nacházejí v šourku.

Poznámky překladatele: Ocas u ASP je jedním ze specifických znaků této rasy. Při pohybu musí být stočený a buď přiléhá po straně k zádi, nebo je nesen zřetelně stočený nad zádí. Jakékoliv deformace v utváření ocasu, ocas, který při pohybu zůstává viset, ale i ocas, který není stočený, ale jen srpovitě nad zádí a bedry nesený, je vadou. Úhlení jak předních, tak i zadních končetin je ve standardu málo konkrétně popsáno. U ASP je ovšem poněkud strmější (více otevřené úhly), než jsme zvyklí u jiných ras. To se projevuje zvláště v hleznových kloubech, ale i zde musí být úhel vždy zcela zřetelný.

Přeložil: MVDr. Jan Nesvadba